top of page
DSCF7184.JPG

Tomos Sparnon

About me / Amdanaf fi

I'm 26 years old and come from Neath, Wales. I graduated with a First Class Honours Degree in Fine Art from Swansea College of Art in 2018. 

My practice is an exploration of man’s relationship with his fellow man, with the world, with objects, with myself and with God. Through different media including painting, drawing and sculpture, my aim is to capture my experiences and encounters of things not seen with the naked eye, such as thoughts, memories, contemplations and the spiritual. I want my art to contain an ambiguity, an uncertainty, an oddity and play with the viewer’s perception of reality.

I'm one of the directors of GS Artists (formerly known as Galerie Simpson), Swansea. I'm the Chair of the Urdd National Eisteddfod Art Panel. Between September 2018 and July 2019, I worked as a Welsh medium Artist in Residence at Swansea College of Art.

 

/

 

Rwy'n 26 oed ac yn dod o Gastell-nedd. Graddiais â Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Celfyddyd Gain o Goleg Celf Abertawe yn 2018. 

Mae fy ngwaith yn archwilio’r hyn ydyw i fod yn ddynol. Trwy baentio, arlunio, cerflunio a dulliau eraill, rwy'n archwilio perthynas dyn â’i gyd-ddyn, â’r byd, â gwrthrychau, â fy hunan ac â Duw. Fy nod yw dal y gwrthdrawiad rhwng y gweladwy a’r anweladwy, rhwng realiti a’r hyn nad yw’n real.

Rwy'n un o gyfarwyddwyr GS Artists (Galerie Simpson gynt), Abertawe. Rwyf hefyd yn Gadeirydd Panel Celf Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru. Rhwng Medi 2018 a Gorffennaf 2019, gweithiais fel Artist Preswyl cyfrwng Cymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe.

Photograph by Bernard Mitchell / 
Ffotograff gan Bernard Mitchell

bottom of page