top of page
DSCF7184.JPG

Tomos Sparnon

About me / Amdanaf fi

I'm 25 years old and come from Neath, Wales. I graduated with a First Class Honours Degree in Fine Art from Swansea College of Art in 2018. 

My practice is an exploration of what it is to be human. Through different media including painting, drawing and sculpture, I explore man’s relationship with his fellow man, with the world, with objects, with myself and with God. My aim is to capture the conflict between the visible and the invisible, between reality and what is not real.

I'm one of the directors of GS Artists (formerly known as Galerie Simpson), Swansea. I'm also a member of the Urdd National Eisteddfod Art Panel. Between September 2018 and July 2019, I worked as a Welsh medium Artist in Residence at Swansea College of Art.

 

/

 

Rwy'n 25 oed ac yn dod o Gastell-nedd. Graddiais â Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Celfyddyd Gain o Goleg Celf Abertawe yn 2018. 

Mae fy ngwaith yn archwilio’r hyn ydyw i fod yn ddynol. Trwy baentio, arlunio, cerflunio a dulliau eraill, rwy'n archwilio perthynas dyn â’i gyd-ddyn, â’r byd, â gwrthrychau, â fy hunan ac â Duw. Fy nod yw dal y gwrthdrawiad rhwng y gweladwy a’r anweladwy, rhwng realiti a’r hyn nad yw’n real.

Rwy'n un o gyfarwyddwyr GS Artists (Galerie Simpson gynt), Abertawe. Rwyf hefyd yn aelod o Banel Celf Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru. Rhwng Medi 2018 a Gorffennaf 2019, gweithiais fel Artist Preswyl cyfrwng Cymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe.

Photograph by Bernard Mitchell / 
Ffotograff gan Bernard Mitchell

bottom of page