Tomos Sparnon

Amdanaf fi / About me

Rwy'n 22 oed ac yn dod o Gastell-nedd. Graddiais i â Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Celfyddyd Gain o Goleg Celf Abertawe yn 2018.

Mae fy ngwaith ar hyn o bryd yn archwilio perthynas dyn â’i gyd-ddyn, â’r byd, â gwrthrychau, â’i hunan ac â Duw. Rwy’n ceisio dal y gwrthdrawiad rhwng yr hyn sy’n weladwy a’r hyn sy’n anweladwy, rhwng realiti a’r hyn nad yw’n real. Rwy’n gweithio gydag amrywiaeth o gyfryngau ac arwynebau gan gynnwys paent olew, siarcol a chlai.

 

I'm 22 years old and come from Neath, South Wales. I graduated with a First Class Honours Degree in Fine Art from Swansea College of Art in 2018. 

My current work explores man's relationship with his fellow man, the world, objects, himself and God. I try to capture the conflict between the visible and the invisible, between reality and what is not real. I work with a variety of mediums and surfaces including oil paint, charcoal and clay.

 

 

Tomos Sparnon

© 2015 Tomos Sparnon                                                                                                                                                                                                                    Proudly created with Wix.com