Tomos Sparnon

Amdanaf fi / About me

Rwy'n 22 oed ac yn dod o Gastell-nedd. Graddiais i â Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Celfyddyd Gain o Goleg Celf Abertawe y llynedd.

Mae’r ffigwr dynol wedi fy hudo erioed, ac o ganlyniad, mae wedi parhau’n ganolbwynt yn fy ngwaith. Yn y gorffennol, rwyf wedi canolbwyntio ar y ffigwr gwrywaidd, gan fy mod yn teimlo y gallwn gysylltu â’r ffigwr hwnnw’n fwy, a mynegi fy hunan yn llawnach trwyddo. Fodd bynnag, mae fy sylw wedi troi yn ddiweddar at y ffigwr benywaidd, yn rhannol mewn ymateb i’r modd y mae menywod yn cael eu portreadu a’u trin yn ein cymdeithas, ac er mwyn mynegi syniadau am drafodaeth, atgof a theimlad. Rwyf am ddal profiad a phresenoldeb person, yn hytrach na’i olwg allanol. Rwy’n gweithio gydag amrywiaeth o gyfryngau ac arwynebau gan gynnwys paent olew, siarcol a chlai.

 

I'm 22 years old and come from Neath, South Wales. I graduated with a First Class Honours Degree in Fine Art from Swansea College of Art last year. 

The human figure has always captivated me, and as such it has remained the central focus of my work. In the past, I have concentrated on the male figure, as I felt I could relate to and express myself through it more fully. However, my attention has recently turned to the female figure, in part as a response to the way women are portrayed and treated within our current climate, and to express ideas about conversation, memory and feeling. I’m interested in capturing the presence and experience of a person, rather than their appearance. I work with a variety of mediums and surfaces including oil paint, charcoal and clay.

 

 

Tomos Sparnon

© 2015 Tomos Sparnon                                                                                                                                                                                                                    Proudly created with Wix.com