top of page

Gwaith a gynhyrchwyd yn ystod preswyliaeth o ddeg diwrnod yn GS Artists (Galerie Simpson), Abertawe yn 2019 /

 

Work produced during a ten day residency at GS Artists (Galerie Simpson), Swansea in 2019

Tynnwyd y ffotograffau gan Elisha Hughes /

Photographs taken by Elisha Hughes

bottom of page