top of page

Exhibitions

> 2022    Dynevor-Never-Land, Elysium Gallery, Swansea

> 2022    Collecting, The National Library of Wales, Aberystwyth

> 2022    Pathways, Mission Gallery, Swansea

 

> 2022    National Eisteddfod of Wales, Tregaron

 

> 2021    Young Welsh Artists, MOMA Machynlleth, Machynlleth

 

> 2020    Criw Celf Artists, Cynon Valley Museum, Aberdare

 

> 2020    Tomos Sparnon and Owain Sparnon, Canolfan Arad Goch, Aberystwyth

> 2020    Axe Head to Everything, Volcano Theatre, Swansea

> 2019    Swansea Open 2019, Glynn Vivian Art Gallery, Swansea

> 2019    Y Lle Celf, National Eisteddfod of Wales, Llanrwst

> 2019    Final exhibition of Artists in Residence 2019, Swansea College of Art

> 2019    Tabula Rasa (Foundation), Swansea College of Art

> 2019    Tomos Sparnon, GS Artists Swansea (Galerie Simpson), Swansea

> 2019    Golwg ar Gelf, Cardiff School of Art and Design, Swansea College of Art and Yr Egin, Carmarthen

> 2018    Swansea Open 2018, Glynn Vivian Art Gallery, Swansea

> 2018    An image of my degree show artwork exhibited on ‘The Canvas’ on the front of Swansea College of Art’s Dynevor building

> 2018    Now We’re Here, Swansea College of Art (part of Marc Rees’ 'Now The Hero' theatrical event) 

> 2018    Beep Painting Biennial 2018, Swansea

> 2018    Theatr Felinfach, Lampeter

> 2018    Against the Grain, Swansea College of Art

> 2018    There’s Something in the Water, Galerie Simpson, Swansea

> 2018    Urdd National Eisteddfod, Llanelwedd

> 2017    Swansea Open 2017, Glynn Vivian Art Gallery, Swansea

> 2017    Portraits of Welsh Life, National Assembly of Wales, Cardiff

> 2017    Tomos Sparnon & Mark Youd, Y Galeri Caerffili, Caerphilly

> 2017    Summer Exhibition, Fishguard Arts Society, Tregwynt Mansion

> 2017    Tabula Rasa, Swansea College of Art

> 2017    Urdd National Eisteddfod, Bridgend

> 2017    HEART IN MOUTH, Galerie Simpson, Swansea

> 2017    Open Art Competition, Y Galeri Caerffili, Caerphilly

> 2016    Golwg ar Gelf, Cardiff School of Art and Design

> 2016    Art Challenge Wales, Kooywood Gallery, Cardiff

> 2016    Urdd National Eisteddfod, Flint

> 2016    Amalgamation, Swansea College of Art

> 2016    Lampeter Art Trail, Lampeter

> 2015    Urdd National Eisteddfod, Caerphilly

> 2014    Raising the Bar, Mission Gallery, Swansea

> 2013    Artsquad, Pontardawe Arts Centre

Arddangosfeydd

> 2022    Dynevor-Never-Land, Oriel Elysium, Abertawe

> 2022    Casglu, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

> 2022    Llwybrau, Oriel Mission, Abertawe

 

> 2022    Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Tregaron

 

> 2021    Artistiaid Ifainc Cymru, MOMA Machynlleth, Machynlleth

> 2020    Artistiaid Criw Celf, Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr

 

> 2020    Tomos Sparnon ac Owain Sparnon, Canolfan Arad Goch, Aberystwyth

> 2020    Axe Head to Everything, Theatr Volcano, Abertawe

> 2019    Abertawe Agored 2019, Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe

> 2019    Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanrwst

> 2019    Sioe derfynol Artistiaid Preswyl 2019, Coleg Celf Abertawe

> 2019    Tabula Rasa (Cwrs Sylfaen), Coleg Celf Abertawe

> 2019    Tomos Sparnon, GS Artists Abertawe (Galerie Simpson), Abertawe

> 2019    Golwg ar Gelf, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, Coleg Celf Abertawe a'r Egin, Caerfyrddin

> 2018    Abertawe Agored 2018, Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe

> 2018    Delwedd o waith fy sioe radd wedi ei harddangos ar 'Y Gynfas' ar flaen adeilad Dinefwr Coleg Celf Abertawe

> 2018    Nawr Ry'm Ni Yma, Campws Dinefwr, Coleg Celf Abertawe (rhan o ddigwyddiad theatrig Marc Rees 'Nawr yr Arwr') 

> 2018    Beep Painting Biennial 2018, Abertawe

> 2018    Theatr Felinfach, Llanbedr Pont Steffan

> 2018    Yn Erbyn y Graen, Coleg Celf Abertawe

> 2018    There’s Something in the Water, Galerie Simpson, Abertawe

> 2018    Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Llanelwedd

> 2017    Abertawe Agored 2017, Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe

> 2017    Portreadau o Fywyd Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd

> 2017    Tomos Sparnon & Mark Youd, Y Galeri Caerffili, Caerffili

> 2017    Arddangosfa Haf, Cymdeithas Gelfyddydau Abergwaun, Plas Tregwynt

> 2017    Tabula Rasa, Coleg Celf Abertawe

> 2017    Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr

> 2017    HEART IN MOUTH, Galerie Simpson, Abertawe

> 2017    Open Art Competition, Y Galeri Caerffili, Caerffili

> 2016    Golwg ar Gelf, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

> 2016    Art Challenge Wales, Oriel Kooywood, Caerdydd

> 2016    Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Y Fflint

> 2016    Amalgamation, Coleg Celf Abertawe

> 2016    Lampeter Art Trail, Llanbedr Pont Steffan

> 2015    Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerffili

> 2014    Codi'r Bar, Oriel Mission, Abertawe

> 2013    Artsquad, Canolfan Gelfyddydau Pontardawe

bottom of page