Cyhoeddiadau 

>2019    Y Stamp – erthygl ar fy ngwaith celf    

>2019    Prosbectws Coleg Celf Abertawe – erthygl ar fy ngwaith celf  

>2018    Cylchlythyr Cyfeillion y Glynn Vivian – fy adolygiad ar arddangosfa Käthe Kollwitz yn Oriel Gelf Glynn Vivian  

>2018    Papur Bro CwmNi – erthygl ar fy ngwaith celf      

>2018    Golwg – erthygl ar fy ngwaith celf   

>2018    Prosbectws Coleg Celf Abertawe – erthygl ar fy ngwaith celf  

Y Cyfryngau

>2018    Heno, S4C – eitem ar fy ngwaith celf  

>2017    Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr – cyfweliadau â'r cyfryngau

>2015    Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerffili – cyfweliadau â'r cyfryngau  

Publications

>2019    Y Stamp Welsh language magazine – article on my artwork   

>2019    Swansea College of Art prospectus – articles on my artwork   

>2018    Friends of the Glynn Vivian Autumn Newsletter – my review on Käthe Kollwitz’s exhibition at the Glynn Vivian Art Gallery 

>2018    CwmNi Welsh language magazine – articles on my artwork  

>2018    Golwg Welsh language magazine – articles on my artwork  

>2018    Swansea College of Art prospectus – articles on my artwork   

Media

>2018    Welsh language programme Heno, S4C – item on my artwork  

>2017    Urdd National Eisteddfod, Bridgend – media interviews  

>2015    Urdd National Eisteddfod, Caerphilly – media interviews    

Tomos Sparnon

© 2015 Tomos Sparnon                                                                                                                                                                                                                    Proudly created with Wix.com