top of page

Publications

>2020    Friends of the Glynn Vivian Winter Newsletter – my article on recent inspirations

>2020    Friends of the Glynn Vivian Spring Newsletter – my article on the exhibition 'Tomos Sparnon and Owain Sparnon' at Canolfan Arad Goch, Aberystwyth

>2020    www.galeriesimpsonswansea.com – my article on Jamie Reid's exhibition at GS Artists, Swansea 

>2019    Friends of the Glynn Vivian Winter Newsletter – my article on Shani Rhys James' talk held at the Glynn Vivian Art Gallery

>2019    Carthen Denau, Cerddi'r Lle Celf 2019 [Poems by Rhys Iorwerth written in response to selected artwork at Y Lle Celf, National Eisteddfod] – poem on my artwork included

>2019    Y Stamp Welsh language magazine – article on my artwork   

>2019    Swansea College of Art prospectus – articles on my artwork   

>2018    Friends of the Glynn Vivian Autumn Newsletter – my review on Käthe Kollwitz’s exhibition at the Glynn Vivian Art Gallery 

>2018    CwmNi Welsh language magazine – articles on my artwork  

>2018    Golwg Welsh language magazine – articles on my artwork  

>2018    Swansea College of Art prospectus – articles on my artwork   

Media

>2021    BBC Radio Cymru – interview with Garry Owen

>2021    Heno, S4C – Item on Tomos Sparnon and Owain Sparnon

>2021    BBC Radio Cymru – interview with Nia Roberts on the programme ‘Stiwdio’

>2020    Y Stiwdio Grefftau, S4C

>2020    BBC Radio Cymru – interview with the musician Rhys Mwyn on the work of the artist Jamie Reid

>2020    Welsh language programme Heno, S4C – item on the exhibition 'Tomos Sparnon and Owain Sparnon' at Canolfan Arad Goch, Aberystwyth

>2018    Welsh language programme Heno, S4C – item on my artwork  

>2017    Urdd National Eisteddfod, Bridgend – media interviews  

>2015    Urdd National Eisteddfod, Caerphilly – media interviews    

/

Cyhoeddiadau 

>2020    Cylchlythyr Cyfeillion y Glynn Vivian – fy erthygl ar ysbrydoliaethau diweddar

>2020    Cylchlythyr Cyfeillion y Glynn Vivian – fy erthygl ar arddangosfa Tomos Sparnon ac Owain Sparnon yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth

>2020    www.galeriesimpsonswansea.com – fy erthygl ar arddangosfa Jamie Reid yn GS Artists, Abertawe

>2019    Cylchlythyr Cyfeillion y Glynn Vivian – fy erthygl ar drafodaeth Shani Rhys James yn Oriel Gelf Glynn Vivian

>2019    Carthen Denau, Cerddi'r Lle Celf 2019 (Rhys Iorwerth) – cerdd ar fy ngwaith celf

>2019    Y Stamp – erthygl ar fy ngwaith celf    

>2019    Prosbectws Coleg Celf Abertawe – erthygl ar fy ngwaith celf  

>2018    Cylchlythyr Cyfeillion y Glynn Vivian – fy adolygiad ar arddangosfa Käthe Kollwitz yn Oriel Gelf Glynn Vivian  

>2018    Papur Bro CwmNi – erthygl ar fy ngwaith celf      

>2018    Golwg – erthygl ar fy ngwaith celf   

>2018    Prosbectws Coleg Celf Abertawe – erthygl ar fy ngwaith celf  

Y Cyfryngau

>2021    BBC Radio Cymru – cyfweliad gyda Garry Owen   

>2021    Heno, S4C – eitem ar Tomos Sparnon ac Owain Sparnon

>2021    BBC Radio Cymru – cyfweliad gyda Nia Roberts ar y rhaglen ‘Stiwdio’

>2020    Y Stiwdio Grefftau, S4C

>2020    BBC Radio Cymru – cyfweliad gyda'r cerddor Rhys Mwyn am waith yr artist Jamie Reid

>2020    Heno, S4C – eitem ar arddangosfa Tomos Sparnon ac Owain Sparnon yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth

>2018    Heno, S4C – eitem ar fy ngwaith celf  

>2017    Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr – cyfweliadau â'r cyfryngau

>2015    Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerffili – cyfweliadau â'r cyfryngau  

bottom of page