Llwyddiannau

> Fy ngwaith wedi ei ddewis i'w arddangos yn y Beep Painting Biennial 2018, Abertawe, 2018

> Graddio â Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Celfyddyd Gain (â'r marc uchaf ym mlwyddyn Celfyddyd Gain) o Goleg Celf Abertawe, 2018

> Beirniad yng nghystadleuaeth Open Art Y Galeri Caerffili, 2018 

> Fy ngweithiau wedi'u dewis i'w harddangos yn Arddangosfa Abertawe Agored, Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe, 2017

> Wedi fy newis i weithio fel Artist Preswyl am dair wythnos ym Mhrifysgol Rio Grande, Ohio, Medi 2017

> Rhestr fer ar gyfer Ysgoloriaeth Artist Ifanc Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ynys Môn, 2017

> Clod uchel yng nghystadleuaeth Cymdeithas Gelfyddydau Abergwaun, 2017

> Enillydd Ysgoloriaeth Gelf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr, 2017

> Gwobr gyntaf yng nghystadleuaeth Open Art Y Galeri Caerffili, 2017 

> Trydedd wobr yng nghystadleuaeth Art Challenge Wales, 2016

> Rhestr fer ar gyfer Ysgoloriaeth Gelf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Y Fflint, 2016

> Enillydd y Fedal Gelf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerffili, 2015

> Gwobr gyntaf yng nghystadleuaeth Celf o dan 19 Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerffili, 2015

> Dyluniad a chynhyrchiad îsl i bobl ag anableddau wedi'u henwebu ar gyfer Gwobr Arloesedd CBAC, 2015 

> Gwobr ysgol Arlunydd y Flwyddyn, 2011

> Gwobr ysgol Dylunydd y Flwyddyn, 2011 

> Gwobr gyntaf yng nghystadleuaeth gelf eisteddfod yr ysgol, 2011

> Aelod o ‘Codi’r Bar’ Castell-nedd Port Talbot, Abertawe Chaerfyrddin, 2013-2014

> Aelod o ‘Artsquad’ Castell-nedd Port Talbot, 2012-2013

> Fy ngwaith wedi ei ddangos ar wefannau Look and Learn a’r Saatchi fel rhan o gystadlaethau ysgol

Achievements

> Work selected for exhibiting in the Beep Painting Biennial 2018, Swansea, 2018

> Graduated with a First Class Honours Degree in Fine Art (with highest mark in Fine Art year) from Swansea College of Art, 2018

> Adjudicator in the Open Art competition, Y Galeri Caerffili, 2018 

> Works selected for exhibiting in the Swansea Open Exhibition, Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, 2017

> Selected to work as an Artist in Residence for three weeks at Rio Grande University, Ohio, September 2017

> Short listed for the Young Artist Scholarship at the National Eisteddfod of Wales, Anglesey, 2017

> Highly commended in the Fishguard Arts Society competition, 2017

> Winner of the Art, Design and Technology Scholarship at the Urdd National Eisteddfod, Bridgend, 2017

> First prize in the Open Art competition at Y Galeri Caerffili, 2017 

> Third prize in the Art Challenge Wales competition, 2016

> Short listed for the Art, Design and Technology Scholarship at the Urdd National Eisteddfod, Flint, 2016

> Winner of the Art, Design and Technology Medal at the Urdd National Eisteddfod, Caerphilly, 2015

> First prize in the Art under 19 competition at the Urdd National Eisteddfod, Caerphilly, 2015

> Design and production of art easel for people with physical disabilities nominated for WJEC Innovation Award, 2015

> School Artist of the year award, 2011

> School Designer of the year award, 2011

> First prize in school eisteddfod art competition, 2011

> Member of 'Raising the Bar' Neath Port Talbot, Swansea and Carmarthen, 2013-2014

> Member of Neath Port Talbot 'Artsquad', 2012-2013

> Work shown on Look and Learn and Saatchi websites as part of school competitions

 

 

 

 

Tomos Sparnon

© 2015 Tomos Sparnon                                                                                                                                                                                                                    Proudly created with Wix.com